UA-131798632-1

Univerzálna časomiera – plnofarebná obrazovka

Najmodernejšie riešenie výsledkového panelu, ktorý je vhodný od najmenších školských telocviční až po veľké športové haly. Zobrazovací panel už nie je jednoúčelový výsledkový panel, ktorý je vhodný len na určité príbuzné druhy športu. Na obrazovke môžete zobrazovať ľubovoľný šport. Ovládanie je obdobné ako pri klasických výsledkových paneloch LGR electronic. Taktiež prídavné zariadenia ako panely 24s, húkačky … sú rovnaké ako pri bežných výsledkových paneloch.

Na nasledujúcich obrázkoch je niekoľko príkladov zobrazovania výsledkov.

Panel pre basketbal v plnej verzii s menami hráčov

Panel pre basketbal v základnej verzii, ktorá vyhovuje aj pre ligové zápasy

Panel pre hádzanú, futsal, florbal, hokejbal, hokej ….

Panel pre vodné pólo

časomiera, vodné pólo, water polo, scoreboard, výsledkový panel, výsledková tabuľa
časomiera, vodné pólo, water polo, scoreboard, výsledkový panel, výsledková tabuľa

Okrem týchto športov je možné zobrazovať aj iné športy. Je to len vecou programu pre daný šport. Pracujeme na tom, aby bolo možné zobrazovať aj iné športy ako sú zobrazené.

Taktiež je možné zobrazovať napríklad výsledky atletických podujatí, plaveckých pretekov atď. O spracovanie výsledkov sa stará certifikované meracie zariadenie napríklad Omega, RaceResult, Time Tronic … Počítačový program z tohto zariadenia generuje obraz pre výsledkovú obrazovku.